Biomimetische stroomlijning van trucks

Rijksuniversiteit Groningen

Technisch ontwerp duurzaamheid       

Waarom stuwen vrachtwagens anno nu zich nog als een grote blokkendoos over de weg? Voor dit project aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik een schaalmodel van een gestroomlijnde truck ontwikkeld, gebaseerd op principes uit de natuur. Hiervoor verdiepte ik me in de wereld van biomimicry: doorontwikkelde principes uit de natuur kunnen we toepassen in de techniek. Het drijft mij om nieuwe kennis op te doen en toe te passen op technische ontwerpen. Voor dit project analyseerde ik eerst huidige vrachtwagens en toetste ik de richtlijnen van de Europese Unie. Vervolgens zocht ik in de wetenschappelijke literatuur welke toepassingen uit de natuur geschikt zijn om de luchtweerstand (drag) van vrachtwagens te verlagen en ontwierp ik een nieuw truckmodel. 

Tests van het nieuwe schaalmodel in CFD (Computational Fluid Dynamics) en een flowtank wezen uit dat de luchtweerstand significant minder was, waarmee een lagere brandstofverbruik en emissie-uitstoot bereikt kan worden. Dit is veelbelovend voor de toekomst. Onder leiding van professor Eize Stamhuis wordt daarom gewerkt aan doorontwikkeling van dit ontwerp.

Professor Eize Stamhuis, Instituut voor Energie en Duurzaamheid, afdeling Ocean Ecosystems aan de Rijksuniversiteit Groningen:

“Sebastien did a very thorough job, showing his classical engineering skills but combining those with adrive to get proper results leading him into the new area of biomimetics. He is aiming for solutions and does not let himself be distracted by potential problems for which he always tries to find workable solutions. Sebastien is broadly oriented and eager to learn, he is not the kind of person that sits in a corner forhimself, but he goes and finds the right person to talk to whenever a project or question that he istrying to solve necessitates such. Sebastien is very much a team player but can also bite himself into a problem at hand and he will not let go before he has found solutions or at least routes that may lead to that.”