Analyse van ongewenste deeltjes in laboratorium

Universiteit Utrecht

Technisch advies

Op een elektronische microscoop zijn deeltjes ontdekt die de metingen kunnen beïnvloeden. Hoe komen deze minuscule deeltjes in de labruimte terecht? Een interessante vraag waarin ik met plezier mijn tanden heb gezet.

Het leuke aan zo’n project is dat er enkel een vraag ligt maar de methode nog vrij is. Op basis van de briefing bekijk ik wat er nodig is om de juiste gegevens te verzamelen. In dit geval heb ik eerst interviews afgenomen met de betrokken partijen. Daarna heb ik een deeltjesmeting laten uitvoeren door een externe partij en vervolgens de data geanalyseerd.

Vanuit verschillende invalshoeken nadenken over de oorzaak, gegevens verzamelen, bestaande documenten naast elkaar leggen; ik houd ervan om analytisch te werk te gaan. Zo past de puzzel steeds beter in elkaar. In dit project bleken de filters van het luchtbehandelingssysteem niet geschikt voor de grootte van de gevonden deeltjes. In een memo heb ik mijn werkwijze samengevat, uitmondend in een technisch advies met aanbevelingen.