Quick Scan

Inventarisatie- en inspectievraagstukken staan centraal in een Quick Scan. Met een Quick Scan worden de huidige situatie en de oorzaken van het eventuele technisch probleem in kaart gebracht. De Quick Scan kan in uiteenlopende domeinen uitgevoerd worden, waaronder energie en duurzaamheid, design en maakbaarheid, utiliteit en installaties. Deze inzichten helpen u om gerichte actie te ondernemen. > Voorbeeldprojecten

Hoe werkt een Quick Scan?

In drie stappen van een specifieke technische vraag naar een eenduidig overzicht.

  1. Intake: Tijdens het telefonische intakegesprek wordt uw vraagstuk bepaald. Wat is er precies aan de hand? Hoe groot is uw vraag? Is enkel visuele observatie voldoende, of zijn er metingen nodig? Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
  2. Analyse: Op locatie wordt de huidige situatie bekeken. Er is altijd een visuele observatie waarbij foto’s worden gemaakt ter documentatie. Er kunnen ook metingen of andere analysemethoden toegepast worden.
  3. Rapportage: De Quick Scan wordt afgesloten met een rapportage die antwoord geeft op uw vraag. Het rapport bevat een overzichtelijk verslag van de bevindingen op locatie, geïllustreerd met foto’s en eventuele meetresultaten. Deze rapportage geeft houvast om vervolgstappen te ondernemen.

Wilt u ook concrete aanbevelingen voor uw vraagstuk? Bekijk dan de Quick Scan Plus.

Geïnteresseerd in de Quick Scan? Neem contact op.