Quick Scan Plus

De Quick Scan Plus bevat naast de analyse van een Quick Scan ook concrete aanbevelingen voor uw vraagstuk. De Quick Scan Plus kan in uiteenlopende domeinen uitgevoerd worden, waaronder energie en duurzaamheid, design en maakbaarheid, utiliteit en installaties. > Voorbeeldprojecten

Hoe werkt een Quick Scan Plus?

In vier stappen van een specifieke vraag naar een adviesrapport met concrete aanbevelingen.

  1. Intake: Tijdens het telefonische intakegesprek wordt uw vraagstuk bepaald. Wat is er precies aan de hand? Hoe groot is uw vraag? Is enkel visuele observatie voldoende, of zijn er metingen nodig? Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
  2. Analyse: Op locatie wordt de huidige situatie bekeken. Er is altijd een visuele observatie waarbij foto’s worden gemaakt ter documentatie. Er kunnen ook metingen of andere analysemethoden toegepast worden.
  3. Rapportage: Alle bevindingen op locatie, geïllustreerd met foto’s en eventuele meetresultaten, worden opgetekend in een rapport. Het rapport bevat een overzichtelijk verslag met de resultaten die gezamenlijk antwoord geven op uw vraag.
  4. Advies: Welke stappen kunt u vervolgens ondernemen? De Quick Scan Plus geeft concrete, uitgewerkte aanbevelingen voor uw vraagstuk. Met deze kennis op zak kunt u zelf aan de slag, of de juiste partij inschakelen om het probleem te verhelpen.

Geïnteresseerd in de Quick Scan Plus? Neem contact op.