Advanced

Complexe vraagstukken die een meerzijdige aanpak vereisen, staan centraal in de Advanced. De huidige situatie en de oorzaken van het eventuele probleem worden in kaart gebracht, naar wens gevolgd door concrete, uitgewerkte aanbevelingen. > Voorbeeldprojecten

Hoe werkt Advanced?

Complexe vraagstukken vragen om gelaagde methodieken.

  1. Intake: Tijdens het telefonische intakegesprek wordt uw vraagstuk bepaald. Wat is er precies aan de hand? Hoe groot is uw vraag? Welke diensten zijn nodig om het vraagstuk in kaart te brengen? Is er al documentatie beschikbaar? Welke analysemethoden zijn mogelijk? Wat is de beoogde tijdsduur? Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
  2. Analyse: Om de huidige situatie te analyseren, wordt steevast eerst de locatie bezocht. Er is altijd een visuele observatie waarbij foto’s worden gemaakt ter documentatie. Ook kunnen er meerdere metingen worden gedaan. Interviews, bestaande documentatie en andere analysemethoden kunnen eveneens meer informatie bieden.
  3. Rapportage: De bevindingen uit de locatiebezoeken, metingen en andere analysemethoden worden inzichtelijk gemaakt in rapportages. Afhankelijk van de grootte van het project worden eerst tussenrapportages opgesteld, waarna vervolgstappen worden besproken. Het project eindigt met een eindrapport dat antwoord geeft op uw vraag en eventuele oorzaken aanduidt.
  4. Advies (optioneel):Welke stappen kunt u vervolgens ondernemen? Afhankelijk van uw wens kan de Quick Scan Advanced resulteren in concrete, uitgewerkte aanbevelingen voor uw vraagstuk. Met deze kennis op zak kunt u zelf aan de slag, of de juiste partij inschakelen om het probleem te verhelpen.

Geïnteresseerd in Advanced? Neem contact op.

De Advanced kan in uiteenlopende domeinen uitgevoerd worden, waaronder energie en duurzaamheid, design en maakbaarheid, utiliteit en installaties. > Voorbeeldprojecten